Politechnika Wrocławska WPPT Katedry Wydziału


Witamy na stronie KNF "Nabla"!

Koło Naukowe Fizyków Nabla tworzą głównie studenci Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. Naszym celem jest pogłębianie i popularyzacja wiedzy z fizyki teoretycznej i eksperymentalnej. Działalność Koła sprowadza się przede wszystkim do regularnych spotkań, na których omawiamy interesujące nas zagadnienia. Planujemy również zapraszać pracowników naukowych - specjalistów różnych dziedzin powiązanych z fizyką.
Obecnie odbywają się dwa rodzaje spotkań:
- spotkania z fizyką układów złożonych pod opieką prof. Katarzyny Sznajd-Weron,
- spotkania z fizyką komputerową, w tym obliczeniami numerycznymi i symbolicznymi, pod opieką prof. Antoniego Mitusia.
Ponadto członkowie KNF Nabla podjęli się organizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych dla studentów 1. roku. Uczestniczymy także w konferencjach naukowych, dzielnie reprezentując Koło oraz Politechnikę Wrocławską.

czym różni się gołąb w garści od gołębia na dachu?
~energią potencjalną.

Error:1049